Welkom bij retailgroep Peel en Maas!

Gemeentehuis

Onze missie:

Het behartigen van de belangen van de gezamenlijke winkeliersverenigingen waarbij het uitdrukkelijk gaat om collectieve aangelegenheden. Het zitting nemen in diverse overlegstructuren met betrekking tot de sector detailhandel binnen Peel en Maas en daarbuiten. En door de samenwerking een sterke en serieuze gesprekspartner te zijn.

ONZE PARTNERS